Om Easee ladebokser

Det er modellene Home og Charge som onsdag 15. mars fikk salgsforbud i Sverige. Det er svenske elsikkerhetsmyndigheter som har tatt ut ladeboksene til test, funnet avvik og gjort vedtak.

Salgsforbudet fungerer slik at Easee nå må stoppe salg og markedsføring av de nevnte produktene, samt trekke tilbake de produktene som ligger ute for salg i Sverige. Vi er kjent med at Easee har påklaget vedtaket i Sverige.

Salgsforbudet er per nå ikke iverksatt i Norge. Vi erfarer at norske myndigheter ved Nkom og DSB arbeider med saken og vil komme med mer informasjon om hvordan dette skal håndteres i Norge, for selve produktet og produktene som er plassert ute i installasjoner.

Nkom har lagt ut informasjon på sine nettsider om hvordan du skal forholde deg. Disse oppdateres fortløpende.

Kilde: Nelfo

Spørsmål og svar om Easee-ladere og vedtaket i Elsäkerhetsverket - Nkom