Lagerbygninger tilpasset produktene du selger

Vi har lang erfaring med elektro-arbeid innen lager og logistikk. Vi vet derfor hvilke faktorer som er viktige å evaluere når man skal bygge nytt eller renovere et lagerbygg.

Vi ivaretar sikkerheten på lageret

Det ligger ofte store verdier knyttet til varene som oppbevares på lageret. Uforutsette hendelser som brann, innbrudd eller hærverk kan derfor få enorme konsekvenser for bedriften. Dette gjelder spesielt hvis sikkerhetssystemene man har på plass ikke tilfredstiller kravene fra forsikringsselskapet.

Trenger du bistand med elektro på lageret?

Vi tar jobber med både nye lagerbygg og renovering. Be om en gratis befaring.