Elbilladere for offentlige bygg

Alle nye bygg skal være tilrettelagt for elbillading

Den 1 .juli 2021 trådde viktige endringer i TEK17 i kraft. Fra dette tidspunktet var det nemlig lovfestet at alle nye bygg skal tilrettelegges for lading av elektriske kjøretøy. Tanken er enkel: Skal vi klare å legge elektrifisere den norske bilparken, må det gjøres enkelt å ha elbil.

Vi vet hvilke krav som stilles til trygge og effektive ladeanlegg, og kan bistå uavhengig av størrelsen på ønsket ladeinfrastruktur. Vi blir gjerne med helt fra planleggingsfasen, slik at anlegget blir riktig dimensjoner, rustet for fremtiden og forskriftsmessig montert. Våre analyser avdekker energiforbruk, ladebehov og kostnader knyttet til drift og vedlikehold.