Internkontroll øker el- sikkerheten

Kontrollen foretas ved hjelp av målinger i tillegg til visuell sjekk av anlegget og omfatter i hovedsak: inntakssikringer, sikringsskap, jordingsanlegg, sikringer,apparater og utstyr, skjøteledninger, defekt materiell og elsikkerhetsinformasjon.

Tilkoblingene i sikringsskapene blir kontrollert for å avdekke om det kan væreantydning til varmeutvikling.

En vanlig boligkontroll tar ca. 30 – 60 min.

Ta en el-sjekk av boligen din

Vi vil at du skal sove godt om natten. Ta kontakt med oss for en grundig el-sjekk av hjemmet ditt.